Overheid / gemeenten

Regelmatig krijgen werknemers in een publieke functie tijdens hun werk te maken met agressie en geweldsincidenten. Dit kan ondermeer voorkomen bij het UWV, sociale diensten en balies van gemeentehuizen. Zo krijgen bijvoorbeeld medewerkers van sociale diensten door recente aanscherpingen in de Wet werk en bijstand (Wwb) steeds meer te maken met agressie en geweld.

Om uw werknemers zoveel mogelijk tegen agressie en geweld te beschermen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in incidenten, oorzaak, daders en de genomen maatregelen. Incidentenregistratie helpt u bij het ontwikkelen en verbeteren van het veiligheidsbeleid.

Met Agressiemeldpunt voor Overheid/Gemeenten kunt u meldingen registreren aan de hand van gegevens over de inhoud, aanleiding, impact, betrokkenen, gedrag, maatregelen, opvolging en terugkoppeling van maatregelen en verzuim als gevolg van een incident. Daarnaast zijn er diverse rapportage- en analyse mogelijkheden.

Een melding kan simpel en snel worden geregistreerd met behulp van de vele vooringevulde keuzemogelijkheden, waardoor de administratieve belasting laag is. Door koppelingen met administratiesystemen, kan de administratieve last nog verder verlaagd worden. Agressiemeldpunt kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan GWS4all, Civision, szwNET en diverse persoonsinformatiesystemen waaronder Beaufort en PIMS4all

Klik hier om de diverse Schermvoorbeelden in te zien.

Contact

GSD ICT Services B.V.

Wilhelminastraat 6

6441 AE Brunssum

Tel. 085-2735263

Fax. 085-2731206

 

Nieuws

AgressieMeldpunt Youtube kanaal

AgressieMeldpunt Youtube kanaal is gelanceerd.

Vermelding op schoolenveiligheid

Vermelding Agressie Meldpunt op de website van schoolenveiligheid.

Agressie Meldpunt v2.1

Versie 2.1 in productie.

Vermelding op VO-Raad

Vermelding Agressie Meldpunt in inkoopwijzer van VO-Raad