Onderwijs

Om een veilig schoolklimaat te creëren voor zowel leerlingen als personeel, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de incidenten die op uw school voorkomen. Inzicht in oorzaak, type incident, daders en slachtoffers en de genomen maatregelen, helpt u bij het ontwikkelen en verbeteren van het veiligheidsbeleid van uw school. Incidentenregistratie is hierbij een belangrijk instrument en wordt vanaf schooljaar 2012-2013 verplicht gesteld door het Ministerie van Onderwijs (OCW).

Agressiemeldpunt Onderwijs voldoet aan de geadviseerde definities die in opdracht van het Ministerie zijn vastgelegd. Ook kan aanvullende informatie worden vastgelegd, zoals de persoonsgegevens van betrokkenen, de impact van het incident, de opvolging en terugkoppeling van maatregelen en verzuim als gevolg van een incident.

Naar eigen behoefte kan een school praktisch alle onderdelen in Agressiemeldpunt aanpassen en extra onderdelen toevoegen. De organisatiestructuur kan eenvoudig worden vastgelegd, met eventueel meerdere vestigingen of scholen (onder één bestuur). Een melding kan simpel en snel worden geregistreerd met behulp van de vele vooringevulde keuzemogelijkheden, waardoor de administratieve belasting laag is. Door koppelingen van Agressiemeldpunt met leerlingadministratie- en personeelsinformatie systemen kan de administratieve last nog verder verlaagd worden.

Melding van incidenten worden geregistreerd aan de hand van gegevens over de inhoud, datum/tijd, betrokkenen, gedrag, locatie, aanleiding, eventuele maatregelen en sancties, terugkoppeling en verzuim. Daarnaast zijn er diverse rapportage- en analyse mogelijkheden.

Klik hier om de diverse Schermvoorbeelden in te zien of vraag nu vrijblijvend een demo aan.

 

 

School-software

Agressiemeldpunt voor het onderwijs is onderdeel van School-software.nl. School-software is gespecialiseerd in diensten en software producten voor het onderwijs, waaronder systemen voor managementondersteuning, tevredenheidsonderzoek, leerlingadministratie en facility management.

 

Agressiemeldpunt in inkoopwijzer VO-Raad

Agressie meldpunt is door de VO-Raad geselecteerd als product binnen de inkoopwijzer incidentenregistratiesystemen.

Op basis van de vermelding hebben wij nog enkele veranderingen doorgevoerd binnen agressie meldpunt welke op dat moment niet vermeld zijn binnen de inkoopwijzer. Onderstaand treft u een overzicht aan van aanpassingen welke zijn uitgevoerd aan agressiemeldpunt ten opzichte van de vermelding binnen de inkoopwijzer

  • Incidentdefinities ITS geschikt.
  • Gebruikersomgeving aanpasbaar.
  • Demo versie is aanwezig.
  • v2.1 is indirect speciaal ontwikkeld voor het onderwijs.

 

 

 

Contact

GSD ICT Services B.V.

Wilhelminastraat 6

6441 AE Brunssum

Tel. 085-2735263

Fax. 085-2731206

 

Nieuws

AgressieMeldpunt Youtube kanaal

AgressieMeldpunt Youtube kanaal is gelanceerd.

Vermelding op schoolenveiligheid

Vermelding Agressie Meldpunt op de website van schoolenveiligheid.

Agressie Meldpunt v2.1

Versie 2.1 in productie.

Vermelding op VO-Raad

Vermelding Agressie Meldpunt in inkoopwijzer van VO-Raad